ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
           ಅಧ್ಯಕ್ಷರು                              ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
     1.    ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್          1.    ಶ್ರೀ ಸಿ.ಯತಿರಾಜು
     2.    ಪ್ರೊ. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್             2.    ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ
     3.     ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಕೆ.ಸೂರಪ್ಪ                 3.    ಶ್ರೀ ಈ.ಬಸವರಾಜು
     4.      ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಕೆ.ಸೂರಪ್ಪ                4.     ಶ್ರೀ ಎಫ್.ಸಿ.ಚೇಗರೆಡ್ಡಿ
     5.   ಪ್ರೊ. ಎಮ್.ಎಸ್. ಶೈಲಾ             5.   ಎಸ್. ವಜ್ರಮುನಿ
  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವಿವರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು            :     ಪ್ರೊ. ಎಮ್.ಎಸ್ ಶೈಲಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು         :    ಎಫ್.ಸಿ.ಚೇಗರೆಡ್ಡಿ
                      ರೇಣುಕಾ ಗುಡಿಮನಿ
                   ಎಮ್.ಎಸ್.ಮನೋಹರ್
                   ಬಿ.ಎಮ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್
                 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ        :    ಎಸ್.ವಜ್ರಮುನಿ
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     :    ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಔರಾದ್
                              

  ಜಿ.ವಿನುತ
                                  ಹೆಚ್.ಎ. ಅಹ್ಮದ್       

ಖಜಾಂಚಿ        :    ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್

ಸದಸ್ಯರು:ಎನ್.ಪ್ರಭಾ, ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ.ಪ್ರಶಾಂತಬಾಬು, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಟ್, ಶ್ರೀ ನಿಂಗು ಸೊಲಗಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ, ಪ್ರಮೀಳಾ, ಓದಿಸೋಮಠ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಾಲಿ, ಪಾಟೀಲ್, ಚರಂತಿಮಠ, ಗುರುತಿಗಡಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,